Zašto potrošači dele lične informacije sa kompanijom

Zašto potrošači dele lične informacije sa kompanijom

Potrošači će podeliti svoje podatke sa firmom ukoliko im firma omogući da bolje razumeju na koji način će njihovi podaci biti korišćeni u cilju boljeg poslovanja

Odnos korisnika prema deljenju ličnih informacija sa kompanijom je ambivalen. Potrošači žele da znaju kako kompanija može da se koristi informacijama o njima i na koji način mogu to da iskoriste da bi uticali na njihove odluke. Kompanije su u vezi sa brendovima koji su bitne komponente njihove celokupne strategije, a prema tim parametrima potrošače zanima kako kompanije koriste i dele njihove lične podatke.

Odnos potrošača prema deljenju privatnih podataka sa kompanijom je tema koja okupira mnoge istraživače. Potrošači su svesni da daju lične podatke (adresa stanovanja, broj mobilnog telefona, ime i datum rođenja), ali ipak u najvećoj meri pozitivno odgovoraju (75% prema istraživanjima koje je sproveo Forbes)  i spremni su da podele ove podakte sa kompanijama u zamenu za proizvod ili uslugu koju cene ili brend kome veruju. Čak 80% ispitanika su pristali da daju svoje lične informacije kompanijama u zamenu za specijalne ponude ili povoljnosti. Potrošači će takođe podeliti svoje podatke sa firmom ukoliko im firma omogući da bolje razumeju na koji način će njihovi podaci biti korišćeni i kontrolisani.

Dobar primer ovakve razmene je Netflix  koji je razvio veliki motor za preporuke koji pomaže korisnicima da otkriju nove sadržaje, a koje ne bi mogli da otkriju da nisu podelili svoje podakte i mišljenja sa kompanijom.

Milenijalsi i mlađe generacije su otvoreniji i opušteniji kada je deljenje ličnih informacija u pitanju. Njima je bliskiji ceo koncept – šta dobijam za to što dajem, dok stariji ostaju sumnjičavi. Ipak, većina ispitanika neće pristati da da svoje informacije na prvu loptu, ostaće susdržani dok ne saznaju na koji način će to pozitivno uticati na uslugu koju očekuju i dok se ne uvere da će ti podaci ostati zaštićeni od zloupotrebe.

Najvažnije za brend je da stekne poverenje klijenata, pa onda da započne s prikupljanjem njihovih ličnih podataka, sugestija i ocena.


Prema istraživanja koje je vršio Marketingprofs, kompanije koje koriste personalizovana iskustva klijenata imaju 19% uspešniju prodaju u odnosu na ostale. Oni su takođe ukazali na činjenicu da sve veći broj klijenata razume i traži personalizaciju, te brendovi koji u svojim marketing strategijama koriste personalizovane podatke imaju bolje rezultate od ostalih.


Čak 80% klijenata će pre koristiti usluge kompanije koja nudi personalizovana iskustva. Dakle, ne samo da korisnici prihvataju personalizaciju, već je i cene.