Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Iako većina ljudi smatra da se danas sve, pa tako i oglašavanje, prešlo u elektronski oblik i zauzelo savremene medije, mišljenje kako je štampa zastarela je zapravo pogrešno. Pre svega zato što većina studija ukazuje na to da je dobitna kombinacija upravo u racionalnoj i promišljenoj upotrebi obe. Pa pogledajmo koje su prednosti štampanih i elektronskih medija i kako ih je moguće najefikasnije spojiti.

Prednosti elektronskog oglašavanja

Elektronski marketing je danas temelj za uspešno poslovanje.

Prednost elektronskih medija je pre svega u tome da su dostupni, gde god potrošač pošao. Štampani mediji ipak, mogu biti problematični za ljude koji su stalno u pokretu. Pomislite samo, koliko različitih elektronskih sprava dnevno koristite? Telefon, lap top, tablet?

Pomoću elektronskog oglašavanja u mogućnosti ste da doprete do šireg kruga ljudi i da lakše utičete na specifičnu bazu potrošača.

Jedna od velikih prednosti elektronskog oglašavanja je u tome, da postoje različiti načini kojima možemo meriti rezultate i učinke koje je određeni oglas odnosno akcija oglašavanja imala na potrošače. Na taj način možete lakše da planirate svoje marketinške kampanje.

Elektronski marketing je znatno jeftiniji od tradicionalnih pristupa oglašavanju, i zbog toga se veliki broj firmi odlučuje samo za tu vrstu oglašavanja.

Za razliku od tradicionalnih oblika oglašavanja, elektronski marketing nudi mogućnost detaljnog i usmerenog marketinga. Puno je lakše izraditi strategiju i menjati je, za razliku od  tradicionalnih oblika marketinga. Uz to, elektronski mediji imaju mogućnost ciljanog oglašavanja na specifičnu grupu stanovništva.

Prednosti štampanog oglašavanja

Jedna od glavnih prednosti oglašavanja u štampanim medijima je ta, da štampani oglasi imaju često veći uticaj na čitaoca, odnosno potrošača. Razlog je vrlo jednostavan. Korisnici interneta u kratkom vremenu dolaze do velikog broja informacija i sadržaja, pa su zbog toga postali delimično imuni na oglase i često ih ignorišu. Istraživanja su pokazala da to ne važi za štampane medije i na primer jumbo plakate, jer ljudi još uvek na njih obraćaju pažnju.

Časopisi, revije i ostali štampani mediji imaju često verne čitaoce, koji štampu čuvaju i nekoliko nedelja, a neke i celu godinu. Zato oglasi u štampanim medijima imaju duži životni vek.

Neki ljudi još uvek smatraju, da je štampa jedno od najpouzdanijih oblika informisanja, i zbog toga potrošači više veruju oglasima koje imaju u štampanom obliku pored sebe, nego onima koje vide na internetu.


Dobitni recept: Kombinacija elektronskog i štampanog oglašavanja

Budući da je oglašavanje neprekidna bitka, vrlo je važno da nađemo dobitnu kombinaciju.

Neke firme ulažu samo u elektronski marketing, dok se druge drže tradicionalnih oblika. Ni jedni ni drugi pri tome ne koriste pune potencijale oglašavanja u celosti.

Firme koje deluju samostalno, kao i one koje sarađuju s drugim firmama, mogu znatno profitirati kombinacijom štampanog i elektronskog oglašavanja.

Ako želimo da izvučemo najviše, važno je da nijedno oglašavanje nije samo sebi svrha, nego da se štampano i elektronsko oglašavanje međusobno povezuju i nadopunjuju.

Nekoliko saveta kako efikasno spojiti oba oblika oglašavanja:

•          Važno je, da pre nego se upustite u marketinšku kampanju, istražite tržište i izradite detaljnu strategiju.

•          Ponudite prednosti ako potrošači posete vašu web stranicu: Pomoću štampanih oglasa preusmerite pažnju na vašu web stranicu, gde je oglašavanje proizvoda i usluga još bolje razrađeno. To jednostavno napravite tako da u štampanim medijima istaknete kako se na vašoj web stranici mogu pronaći posebni promotivniki kodovi za popust ili neku drugu pogodnost.

•          Neprekidno se trudite da od ljudi dobijete povratnu informaciju, mišljenje, pohvalu ili kritiku, koji će Vam pomoći da poboljšate svoje poslovanje.


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs