Ko čini content marketing tim?

Ko čini content marketing tim?

Da bismo u potpunosti razumeli procese content marketinga moramo da se osvrnemo na sve aspekte odnosno članove tima koji čine te procese izvodljivim.

Kada je reč o agencijama, najuključeniji u proces stvaranja contenta su Copy-ji (76% izvršnih direktora njih pominje kao saradnike koji su najzaslužniji za content marketing procese). Project Manager je naravno takođe ključni clan tima (71%), on se bavi kordinacijom I komunikacijom između ostalih članova. Kada je reč o komunikaciji sa klijentima Marketing Menadžer nosi 53% odgovornosti, a 48% ide u zaslugu Dizajneru.

Kada je reč o in-house marketing za brend, najuključeniji su Marketing Menadžer (67%), Social Media Manager ili Head of Social (56%), kao I ekspert za Content Marketing (48%). Ove pozicije ključne su za izgradnju dobrog Content Marketing tima. Tokom procesa, bitno je da svaka od ovih pozicija ostvaruje jasnu saradnju I komunikaciju, te da se projekat, ideja I rešenje sagledaju iz svakog ugla.

Prema istraživanjima, CEO je takođe uključen u content marketing procese u vise od 34% timova. U većini agencija u kojima su istraživanja sprovođena rezultati pokazuju da content marketing tim čini ključan factor u poslovanju kompanije, a ne vise “samo jednu od grana”.

Važni članovi tima su I Digital Marketing Expert koji igra bitnu ulogu u 21% ispitanih agencija, zatim Brend Menadžeri (18%), Product eksperti (16%), kao I Sale Representative (11%).

Eksperti za digitalni marketing se najčešće fokusiraju na implementaciju I izgradnju strategija, taktika I kanala komunikacije. Oni koordiniraju I vode ostale pozicije I pomažu im da ostanu fokusirani na najefikasniju strategiju I viziju.

Brend menadžeri su uključeni u content da bi osigurali konzistentnost u svim eksternim sadržajima vezanim za prezentaciju Brenda. Content marketing se dešava na raznovrsnim kanalima, nosi veliki broj poruka, I širi se veoma brzo. Da bi održao konzistentnim reputaciju Brenda neophodno je za brend menadžere da pregledaju sve sadržaje koje sastavlja content marketing tim pre objavljivanja.

Product Expert najbolje I jedino razume šta kompanija zaista prodaje. Njihova uključenost u content marketing tiče se opisa proizvoda odnosno poruke koja se šalje o proizvodu.

Sales Representatives su esencijalni deo content procesa jer je jedan od ciljeva content marketinga svakako da privuče I zadrži klijente. Sales Representatives razumeju publiku sa kojom brend komunicira I imaju direktan kontakt.

Veliki broj ispitanih firmi pomenuo je I PR menadžere (10%), HR specijaliste (4%), kao i pravnu službu (2%) kao bitne za content procese.

Content marketing ima veliki broj funkcija, a PR tim je zadužen pre svega za plasiranje contenta u medijima.