Ustanove i organizacije

Dobrovoljna vatrogasna društva

U kategoriji Dobrovoljna vatrogasna društva nalaze se sva društva na teritoriji Republike Srbije koja se bave ovom delatnošću. Ukucajte ključne reči u pretraživač i potražite ono najbliže vama. Jednostavnom pretragom koju vam omogućava portal Moja Delatnost pronađite vatrogasno društvo koje vam odgovara. 

Vatrogasci su pripadnici Vatrogasnog udruženja koja imaju za cilj gašenje i kontrolisanje vatre i vatrenih stihija, kao i zaštitu i spasavanje lica i imovine za vreme elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. U mnogim zemljama vatrogasci su različito organizovani i karakteriše ih zajednička volja za zaštitom čoveka i njegovih dobara od nekontrolisanog dejstva vatre. 

Oni su najčešće organizovani po principu apolitičnosti za zajedničko dobro. Vatrogasci se dele na profesionalne i dobrovoljne. Profesionalne vatrogasne jedinice mogu biti teritorijalne i industrijske, a dobrovoljne osnivaju građani koji se udružuju u dobrovoljna društva. 

Vatrogasna društva organizovana su obično kao brigade, vodovi i grupe. U zavisnosti od mesta u kome se nalaze vrši se sistematizacija i broj njihovih pripadnika koji se konstantno uvežbavaju za različite situacije i nakon dojave stižu na mesto na kome se dešava požar u najkraćem roku. 

Pri zapošljavanju potrebno je da ispune sve propise iz zakona o policiji (o kojima se detaljnije možete obavestiti u Službenom glasniku RS član 101/2005). Pripravnički staž u vatrogasnom društvu taje minimum devet meseci od toga je šest probni rad u jedinici, a tri meseca na organizovanoj stručnoj obuci.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju