Tehnika i internet

Tehnika i internet
Zaštita na radu i zaštita od požara

Sve što vas zanima o zaštiti na radu i zaštiti od požara možete naći kod nas na jednom mestu, baš u ovoj kategoriji. Moja Delatnost zbraja desetine hiljada klijenata u Srbiji i razvrstava ih po kategorijama da biste ih vi lako i brzo pronašli! 

Zaštita na radu je skup mera koje se sprovode zbog sprečavanja štetnih uticaja radnog procesa ili okoline na zdravstveno stanje zaposlenih. Zaštita na radu, kao i zaštita od požara sastavni su deo zdravstvene zaštite radnika.

Štetni činioci mogu biti fizički, hemijski, biološki i psihički. Procena rizika oštećenja zdravlja obuhvata utvrđivanje odnosa između nivoa izloženosti štetnom činiocu i jačine patoloških promena u organizmu. Na temelju ovakvih činjenica stručnjaci donose procene o zaštiti na radu, kao i pri zaštiti od požara.

Ukoliko su vam potrebne usluge vezane za navedene delatnosti, kategorija ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA skuplja sve srpske firme koje se bave ovim delatnostima na jednom mestu. 

Zaštita na radu podrazumeva skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških i pedagoških delatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici i rizične pojave gde spadaju opasnosti, šteta, napori i mogu da ugroze život i zdravlje osobe koja se nalazi na radnom mestu. Zaštita na radu je skup interdisciplinarnih aktivnosti i uređuje mere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim merama rizici na radu eliminisali odnosno umanjili i sveli na prihvatljivi nivo.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju