Tehnika i internet

Tehnika i internet
Telekomunikacije i mrežni sistemi

Telekomunikacije su široka i neizostavna oblast ljudske delatnosti i bave se prenošenjem poruka između dva ili više korisnika na udaljenim mestima, putem električnih signala.

U  kategoriji  TELEKOMUNIKACIJE I MREŽNI SISTEMI  nalaze  se sve kompanije na teritoriji Republike Srbije koje se bave ovom i sličnim delatnostima.

Portal Moja Delatnost zbraja desetine hiljada firmi koje se bave različitim delatnostima i razvrstavamo ih po kategorijama. Iz godine u godinu sprovodimo planove u delo, jačamo, iskustveno se nadograđujemo, širimo ponudu naših usluga i održavamo kvalitet poslovanja na najvišem nivou.

Stari model po kome je jedan računar obavljao sve poslove u nekoj organizaciji zamenjem je novim modelom gde posao mogu da obavljaju više međusobno povezanih računara. Takvi sistemi su računarske mreže. Počele su da se javljaju 70-ih i 80-ih godina i one predstavljaju spoj računarske industrije i telekomunikacija jer računari unutar takve mreže mogu međusobno da komuniciraju (razmenjujući podatke). Razvoj računarskih mreža i dalje traje.

Zbog brzog napretka tehnologija, računarska industrija i telekomunikacije su se praktično stopile brišući razlike između prikupljanja, prenosa, skladištenja i obrade podataka . Pored toga, nema više suštinske razlike između prenosa podataka, zvuka i videa. A razlike između jednoprocesorskih i višeprocesorskih računara, kao i različitih vrsta mreža, postale su manje izražene.

Zbog sve veće potrebe današnjih organizacija za razmenom podataka dolazi i do sve većeg preklapanja računarske i telekomunikacione industrije kao i do razvoja integrisanih sistema koji mogu da prenose i obrađuju sve tipove podataka i informacija.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju