Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Prerađivačke industrije

Prerađivačke industrije


Prerađivačka industrija je proizvodnja robe za upotrebu ili prodaju korišćenjem rada i mašina, alata, hemijske i biološke obrade ili formulacije. Termin se odnosi na čitav niz aktivnosti od rukotvorine do visoke tehnologije, ali se najčešće primenjuje na industrijsku proizvodnju u kojoj su sirovine transformisane u gotovu robu u velikoj meri. 

Gotova roba se prodaje drugim proizvođačima za proizvodnju drugih, složenijih proizvoda, kao što su avioni, kućni aparati, nameštaj, sportska oprema ili automobili. Proizvodni procesi su koraci kroz koje se sirovina pretvara u konačni proizvod. 

 

 


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs