Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Gradnja i nekretnine

Gradnja i nekretnine


Mnoge firme se bave sekundarnim sirovinama i prikupljanjem otpada na jednom mestu. Pronađite najbližu firmu i lako se dogovorite za pravilno prikupljanje otpada i čistu okolinu. 

Sirovine su prirodni neobrađeni resursi dobijeni iz prirodnih izvora. Služe dierktnoj potrošnji, koriste se kao oprema ili kao materijal za dalju obradu tokom proizvodnje. Od sirovina se dobijaju materijali.

Za klasifikaciju sirovina, postoje različiti sastavi. Obično se koriste kriterijumi za sastavnu klasifikaciju po svojim prirodnim svojstvima, kao što je: stupanj mogućnosti regeneracije, poreklo i svrha.

 Gradnja i nekretnine
Sekundarne sirovine


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs