Pravo i finansije

Pravo i finansije
Procena kapitala i rizika

Procena rizika je preispitivanje svih aspekata rada, sa ciljem kako bi se  prepoznali elementi koji mogu biti uzrok povreda na radu ili štete, a prema listi opasnosti i štetnosti koje daje Pravilnik o načinu i postupku procene rizika.

U kategoriji PROCENA KAPITALA I RIZIKA nalaze se sve firme koje se bave ovim i srodnim delatnostima.

Ukucajte ključne reči u pretraživač, na primer:

“Procena rizika Beograd”

Za nekoliko momenata pred sobom ćete imati sve kompanije koje se bave ovim delatnostima.

Procena rizika je određivanje kvantitativnih i kvalitativnih vrednosti rizika koji se odnose na konkretnu situaciju i priznato pretnje (naziva opasnost). Kvantitativna procena rizika zahteva proračune dve komponente rizika (R):, veličina potencijalnog gubitka (L), a verovatnoća (p) da će doći do gubitka.

Procena rizika se sastoji od objektivne procene rizika u kojima su pretpostavke i neizvesnosti jasno predstavljene i razmatrane. Deo teškoća u upravljanju rizikom je da je merenje i od količine u kojima procena rizika u pitanju - potencijalni gubitak i verovatnoća pojave - može biti veoma teško meriti. Moguće greške u merenju ova dva koncepta je velika. Rizik sa velikim potencijalnim gubitkom i veoma malu verovatnoću dešavaju se često tretira drugačije od onog sa niskim potencijalne gubitke i sa većom verovatnoćom od dešavaju. U teoriji, obe su od skoro isti prioritet, ali u praksi to može biti veoma teško upravljati kada se suoče sa nedostatkom resursa, posebno vreme, u kome se sprovede proces upravljanja rizicima.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju