Pravo i finansije

Pravo i finansije
Osiguranje i osiguravajuća društva

Prema srpskom Zakonu o osiguranju organizaciona udruženja i forme za obavljanje delatnosti osiguranja su: akcionarsko društvo za osiguranje, društvo za uzajamno osiguranje, društvo za posredovanje i zastupanje u osiguranju i agencija za poslove pružanja drugih usluga u osiguranju. Društva za osiguranje mogu da obavljaju samo one poslove osiguranja za koje su dobila dozvolu Narodne banke Srbije.

Zbog obezbeđivanja trajnog izvršenja obaveza, društvo mora da ima garantnu rezervu koju sačinjavaju:

1.   Osnovni kapital

2.   Rezerve iz dobiti i rezerve utvrđene aktima društva

3.   Neraspoređena dobit iz prethodnih godina

4.   Deo neraspoređene dobiti iz tekuće godine

5.   Revalorizacione rezerve

Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz plaćanje premije osiguranja.

Postoje brojni tipovi osiguranja. Najvažnija podela je na:

  • životno osiguranje (osiguranje života, rentno, dopunsko osiguranje uz osiguranje života, dobrovoljno penzijsko osiguranje i druge vrste životnih osiguranja) i
  • neživotno osiguranje (osiguranje od posledica nezgode, dobrovoljno penzijsko osiguranje, osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila i osiguranje od opšte odgovornosti za imovinu).

Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju