Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Medicina, stomatologija i farmacija

Medicina, stomatologija i farmacija


Farmacija (potiče od grčke reči farmakon) je zdravstvena struka koja povezuje medicinske i hemijske nauke, čiji je cilj da obezbedi bezbedno i efikasno korišćenje lekovitih sredstava. Opseg farmaceutske delatnosti uključuje tradicionalne uloge pripreme i izdavanje lekova, ali i savremene oblasti u vezi sa brigom o pacijentima, uključujući kliničke usluge, proveru bezbednosti i efikasnosti lekova i obezbeđivanje informacija o lekovima.  

Medicina, stomatologija i farmacija
Medicinska i farmaceutska industrija


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs