Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Medicina, stomatologija i farmacija

Medicina, stomatologija i farmacija


Medicina bavi se dijagnostikom, preventivom i terapijom fizičke i psihičke bolesti čoveka. Medicina označava i nauku bolesti i praktičnu primenu. Reč medicina je izvedena iz latinske reči ars medicina, sa značenjem umetnost lečenja. Medicina obuhvata raznovrsne aktivnosti zdravstvene zaštite kojima se održava i obnavlja zdravlje putem prevencije i tretmana bolesti.

Savremena medicina primenjuje biomedicinske nauke, biomedicinska istraživanja, kao i genetičku i medicinsku tehnologiju do diagnozira, tretira, i spreči povrede i bolesti, tipično farmaceutskim ili hirurškim putem, ali i putem niza raznovrsnih terapija kao što su psihoterapija, ortopedska sredstva, prostetika, biološki medicinski proizvodi, i jonizaciona radijacija, između ostalog.

Medicina je postojala hiljadama godina, i tokom najvećegdela tog perioda ona je smatrana umetnošću koja je frekventno bila povezana sareligioznim i filozofskim gledištima lokalne kulture. Na primer, vrač biprimenjivao lekovite biljke i izricao molitve za ozdravljenje, ili antičkifilozof i lekar bi primenio ispuštanje krvi saglasno sa teorijama humoralizma.

 prikaži više...

Medicina, stomatologija i farmacija

U nedavnim vekovima, od vremena napretka nauke, najveći deo medicine je postaokombinacija umetnosti i nauke. Dok su tehnike hirurškog zašivanja zanat koji seuči putem prakse, poznavanje toga što se događa na ćelijskom i molekulskomnivou u tkivima koja se zašivaju proističe iz nauke.

Stomatologija je grana medicine, odnosno medicinskadisciplina, koja se bavi proučavanjem fizioloških i patoloških stanja svihstruktura usne duplje i graničnih područja, kao i prevencijom, dijagnostikom,konzervativnim i hirurškim lečenjem bolesti ovih struktura i njihovomrehabilitacijom, protetskim i ortodontskim zbrinjavanjem. Zvanje doktorstomatologije se stiče posle završenog fakulteta, nakon čega je moguća iodgovarajuća specijalizacija.

Farmacija je zdravstvena struka koja povezuje medicinske ihemijske nauke, čiji je cilj da obezbedi bezbedno i efikasno korišćenjelekovitih sredstava. Opseg farmaceutske delatnosti uključuje tradicionalneuloge pripreme i izdavanje lekova, ali i savremene oblasti u vezi sa brigom opacijentima, uključujući kliničke usluge, proveru bezbednosti i efikasnostilekova i obezbeđivanje informacija o lekovima.

Ukoliko su vam potrebni stručni saveti iz neke od ovih oblasti ilijednostavno želite da se raspitate o ovim delatnostima, kategorija Medicina,stomatologija, farmacija je pravo mesto za vas. Ovde se nalaze sve ustanove,preduzeća i organizacije koje imaju veze sa medicinom, stomatologijom ifarmacijom. 

zatvori... 


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs