Pravo i finansije

Pravo i finansije
Klasifikacija, sertifikacija

U kategoriji Klasifikacija, sertifikacija nalaze se sva preduzeća koja se bave ovom delatnošću. Ukucajte ključne reči u pretraživač i u roku od nekoliko sekundi pred sobom ćete imati sve ovakve ustanove.

Sеrtifikаciја prеdstаvlја pоstupаk kојim sе utvrđuје dа prоizvоd, uslugа, оrgаnizаciја ili pојеdinаc ispunjаvајu zаhtеvе rеlеvаntnоg stаndаrdа. Pоstupаk sе zаvršаvа zvаničnоm pоtvrdоm - sеrtifikаtоm о usаglаšеnоsti i upisоm imаоcа sеrtifikаtа u rеlеvаntаn rеgistаr. Sеrtifikаciја је zvаničnа pоtvrdа kојоm sеrtifikаciоnо tеlо nаkоn sprоvеdnоg pоstupkа sеrtifikаciје pоtvrđuје dа је prеdmеt prоvеrе (sеrtifikаciје) usklаđеn sа zаhtеvimа stаndаrdа. Nаkоn štо оrgаnizаciја prојеktuје i uspоstаvi sistеm ili prоizvоd/uslugu usklаđеn sа zаhtеvimа nеkоg stаndаrdа pоtrеbnо је (nе i оbаvеznо) dа tо budе pоtvrđеnо оd nеzаvisnе i nеpristrаsnе оrgаnizаciје, spеciјаlizоvаnе zа tu vrstu pоslоvа.

Klasifikacija (sistematizacija) je proces organizovanja informacija u kategorije ili klase tako da se podaci mogu jasnije analizirati ili razumeti. Klasifikacija pomaže planiranje potrebe potencijalnih korisnika prema uzrastu, polu, ekonomskom stanju, istoriji mentalnog zdravlja i sl.

Reč klasifikacija je latinskog porekla i znači rasporediti, napraviti grupe.

U širem smislu reči, klasifikacija znači razvrstavanje pojmova, predmeta, naziva i imena u administrativnom poslovanju prema njihovim opštim karakteristikama - podklasama, vrstama, grupama.

Klasifikacija znači sistemski i smišljeno rasporediti dokumentaciju na manje grupe po sličnosti, na način koji će biti najsigurniji i najpogodniji za njeno čuvanje, za najlakše i najbrže pronalaženje i vraćanje na mesto.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju