Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Hemijska industrija i PVC

Hemijska industrija i PVC


Nafta je tečna do polučvrsto prirodna materija, nalazi se u zemljinoj kori, sastavljena je pretežno od smeše brojnih ugljovodonika, a uvek sadrži i sumpor, azotna i kiseonikova organska jedinjenja, te u vrlo malim udelima teške metale.

Najčešće je braon - zelene do smeđe-crne boje. Sirova nafta je smeša različitih ugljovodonika, pretežno parafinskih, iz homolognog niza alkana, odnosno viših članova tog niza, zatim naftenskih ugljovodonika - cikloalkana, aromatičnih ugljovodonika i drugih organskih jedinjenja.

Olefinskih ugljovodonika praktično i nema u sirovoj nafti, ali su zato prisutni u produktima njene prerade. Prema ovim grupama koje sadrže, nafte se dele na parafinske, naftenske i mešane.
Hemijska industrija i PVC
Industrija nafte i gasa


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs