Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Gradnja i nekretnine

Gradnja i nekretnine


Tražite firmu koja bi mogla da uradi kvalitetan iskop i prevoz zemlje, izgradnju temelja ili izgradnju po sistemu ključ u ruke? 

Tražite pouzdanog partnera za izgradnju mostova ili tunela? 

Na pravom ste mestu! Podkategorija Građevinski radovi sadrži sve firme u  našoj zemlji koje se bave ovim delatnostima. 

 prikaži više...
Građevinski radovi

Građevina je ostvarenje građevinske tehnike samostalna je i najvećim delom nepokretna konstrukcija (naprava) koju je sagradio čovek i koja služi za ljudske delatnosti, zaštitu, boravak i sl. Glavna podela građevina je na: visokogradnju (zgradarstvo) i niskogradnju (putevi, mostovi, brane itd.).

Građevina koja je namenjena za stanovanje zove se kuća ili stambena zgrada. Jedina vrsta građevina kod kojih je veći deo u pokretu su pokretni mostovi, te se oni mogu smatrati prelazom između građevine i mašine.

Svaka građevina mora da poseduje: noseću konstrukciju, a pored nje i nešto od ovoga: arhitektoniku, električne instalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, termomašinske instalacije (grejanje, ventilacija i klimatizacija), protivpožarne instalacije, mašinske instalacije (liftovi, eskalatori itd.)

Građevinski materijal je svaka stvar koja se koristi u građevinarstvu. Građevinski materijali se po poreklu dele na prirodne i veštačke, po nameni za visokogradnju i niskogradnju, a po sastavu na proste i složene (koji nastaju spajanjem prostih: npr. beton nastaje mešavinom cementa, šljunka i vode). Po konstruktivnim svojstvima dele se na noseće i vezivne materijale.

zatvori...Gradnja i nekretnine
Građevinski radovi


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs