Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Gradnja i nekretnine

Gradnja i nekretnine


U podkategoriji Geodezija možete naći sve usluge vezane za geodetska merenja, aktivnosti i praćenje, kartiranje i druge poslove i postupke koji su potrebni za snimanje podataka o privatnom ili javnom posedu. 

Ovde možete da nađete povoljnu legalizaciju, egometar, usluge digitalizacije mrežne dokumentacije, geodetske usluge, i mnoge druge delatnosti iz ove oblasti. 

Sada brzo, lako i efikasno možete pronaći baš onu uslugu za kojom ste tragali uz portal Moja Delatnost.

Ovde ćete naći sve, bilo da tragate za najkvalitetnijom ili najpovoljnijom uslugom. 

 prikaži više...

Geodezija

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što su: pomeranje polova, plima i oseka i gibanje zemljine kore. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodete. Geodezija se ubraja među najstarije nauke.

Možemo reći da je geodezija naučna disciplina koja se bavi premerom zemljine površine, unosom podataka u katastar i prikazom te površine izradom planova i karata. Planovi i karte izrađuju se na osnovu podataka prikupljenih na terenu različitim geodetskim instrumentima i različitim metodama rada. Ti podaci omogućavaju da svi objekti na površi zemlje, ispod nje kao i u vazduhu, koji čine sadržinu plana ili karte, zadrže svoj oblik i međusobni položaj.

Karte i planovi imaju izuzetan značaj za privredni i društveni razvitak društva, kao i strateški značaj za vojne potrebe. Takođe, karte omogućavaju upoznavanje sa našom i drugim zemljama. Geografija se ne može uspešno izučavati bez karata. Zahvaljujući njima dobija se jasna predstava o geografskom položaju pojedinih zemalja i kontinenata. Bez njih bi bilo nemoguće organizovano komuniciranje ljudi i prevoznih sredstava. Njihov značaj je veliki i bez njih, bilo bi nemoguće živeti u savremenom svetu.

U geodeziji se uglavnom mere uglovne i linearne veličine. Njihovom obradom dolazi se do različitih podataka, kao što su pravougle koordinate i nadmorske visine pojedinih tačaka.

Geodetski radovi sastoje se iz merenja koja se obavljaju na terenu, i njihove obrade koja se obavlja u kancelariji. Pri tome su moguće greške koje se pojavljuju i pored najveće pažnje i savesnog rada geodetskih stručnjaka. Treba razlikovati grube, sistematske i slučajne greške. Sistematske i grube greške se moraju pronaći i izbaciti iz rezultata merenja, dok slučajne greške ostaju u rezultatima. Zato se princip kontrole dosledno poštuje u svim geodetskim radovima. Za sve veličine koje se mere obezbeđuju se bar dve ili više vrednosti, pa se odmah na terenu može kontrolisati njihov kvalitet upoređenjem vrednosti istih veličina izmerenih više puta. Pored toga, merene veličine stoje u nekakvim unapred definisanim matematičkim uslovima međuzavisnosti, koji usled neizbežnih grešaka merenja neće biti zadovoljeni. Pojaviće se odstupanja koja se moraju nalaziti u granicama dozvoljenih vrednosti. Dozvoljena odstupanja propisuju se za sve vrste geodetskih merenja posebno za svaku kategoriju tačnosti geodetskih radova.

Takođe postoje kontrole za svaku fazu računskog procesa pri matematičkoj obradi merenih veličina (računske kontrole).

zatvori...Gradnja i nekretnine
Geodezija


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs