Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Ekonomija

Ekonomija


Potrebne su vam usluge ulaganja u proizvodnju, upravljanje finansijama ili posredovanje u osiguranju, a niste sigurni kome možete da poverite ove poslove? 

Opustite se i pretražite podkategoriju Finansije, osiguranje i štednja kategorije Ekonomije. Ovde ćete naći najbolje firme i preduzeća koja se bave ovim i sličnim uslugama. 

Kod nas ćete pronaći uslugu koju tražite brzo i jednostavno. Nije bitno da li tragate za najkvalitetnijom firmom ili za onom koja ima najpovoljnije cene. 

 prikaži više...
Finansije, osiguranje i štednja

Finansije predstavljaju svojevrsnu umetnost i nauku upravljanja novcem. Poreklo reči finansije nije utvrđeno, jedni tvrde da je germanskog, а drugi romanskog porekla. 

Sama pojava finansija je vezana  pre svega za novac i novčana plaćanja, analogno ovome finansije će postojati dokle god postoji i novac. Ovo znači da gde god imali robnu proizvodnju i delovanje zakona vrednosti izraženom u novcu imaćemo i finansije. Finansije su istorijski uslovljena kategorija. Priroda finansija je novčana, odnosno monetarna.

Finansije su najstarija disciplina ekonomske nauke. Prve naznake finansija se vezuju za Srednji vek. Ipak do pravog zamaha ove nauke dolazi sa nastankom kapitalizma, posebno od perioda liberalnog kapitalizma u XX veku, Velika svetska ekonomska kriza 30-tih godina je dala podsticaj razvoju nauke o finansijama, pri čemu se u početku analiza fokusirala na razmatranju funkcija države (kada se akcenat stavlja na proučavanje poreza), da bi se vremenom sve veća pažnja usmeravala na mikro aspekt, odnosno način proučavanja finansija u preduzeću. 

.

zatvori...Ekonomija
Finansije, osiguranje i štednja


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs