Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Transport, dostava i skladištenje

Transport, dostava i skladištenje


U podkategoriji Carinjenje robe naći ćete sve usluge vezane za međunarodnu ili unutrašnju špediciju, carinjenje, posredovanje pri carinjenju, itd. 

Carina predstavlja obavezu uvoznika-izvoznika da, u momentu kada roba prelazi nacionalnu granicu, plati propisanu sumu novca u korist države. Carina predstavlja vrstu posrednog poreza koji se naplaćuje kada roba prelazi carinsku liniju. Cilj carine nije da poveća državni prihod, već zaštita domaće proizvodnje, naročito one koja tek počinje da se razvija.

 

Transport, dostava i skladištenje
Carinjenje robe


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs