Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09
Javna delatnost i institucija

Javna delatnost i institucija


Međunarodna organizacija je organizirana saradnje zasnovana na ugovoru koja može posedovati vlastiti pravni subjektivitet, a može joj se priznati i međunarodni pravni subjektivitet. Međunarodne organizacije, po pravilu, osnivaju države sklapanjem međunarodnih ugovora. 

Međunarodne organizacije, jedna od najpoznatijih je UN, specijalizovane ustanove te brojne druge univerzalne i regionalne organizacije izraz su nužne i veoma bitne saradnje  u međunarodnoj zajednici.

Ambasada , diplomatsko predstavništvo najvišeg ranga strane zemlje. 

Sve ove organizacije predstavljaju bitan deo za dobro funkcionisanje svake države. 

 Javna delatnost i institucija
Ambasade i međunarodne organizacije


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs