Dodaj svoju kompaniju

Opština Varvarin |


 Opština Varvarin nalazi se u Radinskom okrugu čije je središte sam grad Varvarin.

Zgrada opštine se nalazi na adresi Marina Marinovića 34.

Opština Varvarin je organ lokalne samouprave pod čijem se okrilju nalaze sve javne institucije sa njene teritorije.

opština-varvarin3

Opština Varvarin

Opština se nalazi na obali reke Velike Morave.

U Varvarinu se nalazi:

 • Crkva Sv. Bogorodice, zadužbina Miloša Obrenovića, sa grobnicom kneza Milete Radojkovića,
 • spomenik Jovi Kursuli

opstina-varvarin1

Istorija opštine Varvarin

Ime Varvarina dolazi od  sela koje nosi isto ime znatno starijeg porekla, iako je varoš duži period bila poznata pod nazivom Bela Crkva u 18. i 19. veku. Varvarin je naročito napredovao kada su u njega došli napredni Cincari iz Stare Srbije i Grčke kojima su se pridružili sposobniji ljudi iz ovog kraja. Kao posledica njihovog truda došlo je do odvajanja varošice od sela, a posebno kada je Varvarin proglašen za varoš ukazom kralja Milana Obrenovića 29. septembra 1882. godine. Ovde se 1810. odigrala Varvarinska bitka. O nastanku imena Varvarin ima više legendi. Po jednima zato što su Turci na tom mestu pronašli mrtvo telo Ikonije, ljube Todora od Stalaća, da su ga sekli i varili, čime su se pokazali kao varvari. Po drugima, pri opsadi Grada Stalaća, neka baba po imenu Varvara uputila je odatle Turke da paze kuda iz grada na Moravi izlaze guske, pa tim putem krenu u grad, što su oni i učinili. Po trećima, Turci su se nečovečno ponašali, spalili su grad i pobili sve živo na šta su naišli.

opstina-varvarin2

Stanovništvo opštine Varvarin

Prema poreklu ondašnje stanovništvo Varvarina iz 1905. godine, može se ovako rasporediti:

Starosedeoca ima 7 porodice sa 75 kuće. Kosovsko-metohijskih doseljenika ima 8 porodice sa 98 kuće. Iz okoline Aleksinca ima 6 porodice sa 67 kuće. Iz okoline Niša ima 1 porodica sa 29 kuće. Iz okoline Leskovca ima 1 porodica sa 15 kuće. Iz okoline Jagodine ima 1 porodica sa 10 kuće. Iz Stare Srbije ima 1 porodica sa 6 kuće. Iz okoline Ćićevca ima 1 porodica sa 5 kuće. (podaci datiraju iz 1905. godine)

Za vršenje svih stručnih poslova lokalne samouprave u opštini Varvarin iz nadležnosti opštinske uprave utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom opštine Varvarin, zadužena je Opštinska uprava.

Najgušća naseljenost stanovništva zastupljena je u nizijskom - ravničarskom delu Velike Morave i delimično Zapadne Morave. Na ovom, manjem, delu teritorije opštine nalazi se 10 većih seoskih naselja, zajedno sa gradom Varvarinom. U njima je nastanjeno oko 72% stanovništva opštine, a prirodna sredina je preoblikovana u poljoprivredno i građevinsko zemljište i utrine seoskih atara.

Opštinska uprava je stručno-izvršna služba, koja neposredno sprovodi propise opštine, kao i republičke zakone i druge propise čije izvršenje je povereno opštini, priprema nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Predsednik opštine i vrši stručne poslove koje joj poveri Skupština opštine i Predsednik opštine.

Opština-Varvarin2

Reljef opštine Varvarin

Opština Varvarin spada u manje opštine Srbije, a po morfološkoj strukturi reljefa u manje složene. Veći deo teritorije ove opštine leži u dolinskoj ravni Velike Morave i pritoke Kalenićke reke, sa nadmorskom visinom oko 140 m. Zapadni deo teritorije čini izdignutije pobrđe Temnića, a na severozapadnom i severnom delu teren se postepeno izdiže u blaže padine, pa u strmije planinske strane Juhora.

Tako su na teritoriji ove opštine zastupljene tri morfološki i visinski različite prostorne celine, od kojih je dolinska ravan Velike Morave najprostranija, a planinski deo Juhora najmanji deo teritorije.

Na nastanak i oblikovanje ovakvog reljefa glavni uticaj imali su tektonski odnosi, rečna erozija i denudacija. Konstatovane su glavne rasedne poprečne linije dolinom zapadne Morave i Kalenićke reke i uzdužna rasedna linija na istočnim padinama Juhora. Prostrana dolinska ravan Velike Morave je ostatak dna neogenog jezera.

Opština-Varvarin1

Biljni i životinjski svet opštine Varvarin

Na teritoriji opštine biljni i životinjski svet je vrlo izmenjen, degradiran i osiromašen vrstama. Tako stanje je posledica jakih antropogenih uticaja u prošlosti i sadašnjosti. Glavni faktori degradacionih uticaja su dosta velika i dugotrajna naseljenost teritorije i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

I pored značajnih geomorfoloških razlika izdvojenih predeonih celina, opština Varvarin je, u celini gledano, prvenstveno agrarna i gusto naseljena teritorija.

Prirodni biljni svet je, uglavnom, zamenjen poljoprivrednim kulturama, a preostali deo je osiromašen i degradiran. Time su, naravno, nestala ili poremećena i staništa nekih životinjskih vrsta koje najčešće migriraju, proređuju se ili nestaju sa takvih područja.

Opština ima oko 40 zaposlenih.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati na navedene brojeve telefona ili nas posetite lično. 

Opština Varvarin - Vama na usluzi. 

 • pon

  7 - 15h

 • uto

  7 - 15h

 • sre

  7 - 15h

 • čet

  7 - 15h

 • pet

  7 - 15h

 • sub

  /

 • ned

  /

Ukoliko ste zainteresovani za proizvode i usluge firme, ostavite upit i dobićete odgovor u najkraćem mogućem roku. Upit će biti vidljiv na portalu

OCENI PREDUZEĆE

 • 064 811 23 09
 • info@moja-delatnost.rs