Kultura, umetnost i obrazovanje

Kultura, umetnost i obrazovanje

U kategoriji KULTURA, UMETNOST i OBRAZOVANJE nalaze se sve organizacije i ustanove koje se bave kulturno-umetničkim delatnostima kao i sve obrazovne institucije. 

Ukoliko ste zainteresovani za izdavačku delatnost, izdavanje časopisa i knjiga, škole stranih jezika, pozorišta, bioskope, kulturno-umetničke centre, škole stranih jezika, škole za prekvalifikaciju, edukaciju, i slične aktivnosti ova kategorija je pravo mesto za vas.

KULTURA 

Kultura je celokupno društveno nasleđe određene grupe ljudi (naroda) i odnosi se na naučene obrasce mišljenja, osećanja i delovanja neke grupe, zajednice ili društva kao i na izraz tih obrazaca u materijalnim objektima. Sama reč je latinskog porekla (colere) što znači nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati.

Srpska kultura je veoma bogata i imala je značajan uticaj na ostale zemlje Balkana, a u nekim slučajevima i na ceo svet. Ispoljava se na raznim područjima ljudske delatnosti i uključuje muziku, književnost, film, likovnu i primenjenu umetnost kao i dizajn i savremene medije.

UMETNOST

Ovo je delatnost duha koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula, uma i duha. Umetnost je skup aktivnosti stvorenih sa namerom da se prenesu određene emocije i ideje. Osim ove, ne postoji nijedna druga opšteprihvaćena definicija umetnosti s obzirom da je definisanje granica umetnosti subjektivan akt, dok je potreba za umetnošću ljudska kreativnost.

OBRAZOVANJE

Obrazovanje odnosno edukacija je proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od uzrasta i potreba jedinke. Obrazovanje uključuje vaspitne i obrazovne sadržaje. Najznačajnija obrazovna institucija obrazovno-vaspitnog karaktera je škola.


Istakni svoju kompaniju

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.

Dodaj svoju kompaniju

Istaknite svoju kompaniju

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu, Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta? Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

Istakni svoju kompaniju
Istakni svoju kompaniju