Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09ĆERAMILAC KOMERC

Sistemi za navodnjavanje Srbija Čačak

Radenka Janjića 1, 32000 Čačak

Sistemi za navodnjavanje Srbija


 Firma ĆERAMILAC KOMERC je osnovana 2007. godine sa sedištem u Čačku. Glavna delatnost su nam: 

 • prodaja i montaža sistema za navodnjavanje
 • trgovina na veliko vodovodnim i kanalizacionim materijalom
 • trgovina na veliko cevima za vodu od polietilena i PVC-a,
 • trgovina na veliko cevima za kućnu i uličnu kanalizaciju od PVC-a,
 • trgovina na veliko cevima za kupatilsku instalaciju (fluidterm)
 • kompletni fazonski komadi za navedene cevi.

Takođe radimo i šaht poklopce i slivničke rešetke svih vrsta i namena, nadzemne i podzemne hidrante, hidrantske ormare, kao i kompletan program liveno-gvozdenih fazonskih komada, hidrant kapa, penjalica i slično. U našoj ponudi takođe možete pronaći i vodomere, ventile svih vrsta i namena, pocinkovane cevi i fiting, mesingani fiting ( spojke, poluspojke, klizne spojke... ). opremu za kupatila ( bojleri, sanitarije, baterije, vodokotlići, tuš kabine... ) i slično.

Poslujemo na teritoriji Srbije. Radno vreme nam je svakog radnog dana od 7:30-17:00h, subotom od 7:30-15:00h.

Za dodatne informacije nas pozovite na navedene kontakte.

Video materijale možete pogledati na sledećim linkovima:

Video materijal 1

Video materijal 2

Video materijal 3

Video materijal 4

Video materijal 5

Video materijal 6

Video materijal 7

Video materijal 8

Video materijal 9

Video materijal 10

Video materijal 11

Video materijal 12

Video materijal 13

Video materijal 14

Video materijal 15

Video materijal 16

Video materijal 17

Video materijal 18

Video materijal 19

Video materijal 20

Video materijal 21

Video materijal 22

 • pon

  7.30-17h

 • uto

  7.30-17h

 • sre

  7.30-17h

 • čet

  7.30-17h

 • pet

  7.30-17h

 • sub

  7.30-15h

 • ned

  /OCENI PREDUZEĆE
1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;