Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09U korak sa vremenom: Znate li društvene mreže da iskoristite za dobrobit svoje firme?

U korak sa vremenom: Znate li društvene mreže da iskoristite za dobrobit svoje firme?

Da li ste Vi i Vaša firma prisutni na društvenim mrežama? Ne znate kako biste se putem njih približili potencijalnim i postojećim klijentima? Ne znate koju društvenu mrežu bi trebalo izabrati?

Znatno je lakše nego što Vam se na prvi pogled čini.

Marketing društvenih mreža je poseban oblik elektronskog marketinga sa kojim aktivno doprinosimo ugledu vašeg brenda i otkrivamo Vaše korisnike. Pored toga Vam pomaže da uspostavite bolju komunikaciju sa kupcima i da povećate posećenost vaše web stranice.

Neki stručnjaci tvrde da je marketing na društvenim mrežama zapravo »marketing od usta do usta na steroidima«.

Koju društvenu mrežu izabrati?

Postoji veliki broj društvenih mreža na kojima se Vaša firma može pojaviti sa svojim proizvodima i uslugama. Najveća greška je ukoliko želite biti na svim mrežama istovremeno, a zapravo ni na jednoj niste kvalitetno prisutni. Na taj način se ne možete približiti svojim klijentima niti pridobiti nove.

Prvi korak je odabir društvene mreže na kojoj bi Vaša firma najbolje došla do izražaja, potom sledi planiranje strategije, kako se na toj mreži predstaviti.

Najvažnije društvene mreže trenutno su Facebook, Twitter, Google+, Youtube, LinkedIn, Pinterest, Instagram i mnoge druge.

Pre nego se uključite u svet društvenih mreža morate odgovoriti na sledeća pitanja:

•          Zašto želite biti na društvenim mrežama?

•          Ko su Vaši ciljani klijenti, koliko su stari i šta ih zanima?

•          Šta Vaša firma želi postići na društvenim mrežama?

•          Šta ćete na društvenim mrežama objavljivati?

Koja društvena mreža je za Vas najprimerenija?

Nakon što odgovorite na ova pitanja, možete nastaviti sa odabirom društvene mreže za Vašu firmu.

Najvažniji deo marketinga društvenih mreža je priprema i objava kvalitetnog sadržaja, koji zanima ciljanu grupu. Najveća greška je, da firme objavljuju nezanimljive i dosadne sadržaje ili se služe prodajnim tehnikama koje svakodnevnog korisnika pre svega odbijaju.

Primer: Izabrati Facebook ili Twitter?

Facebook: Je vrlo jednostavan za prvo pojavljivanje Vaše firme na društvenim mrežama. Bolje služi firma koje imaju krajnjeg kupca, a slabije za one koje posluju s drugim firmama. Slabost Facebooka je presvega u tome što je velika konkurencija među objavama, a veliki broj objava znači,da Vaše objave mogu biti više puta pregledane. Objave na Facebooku moraju biti jednostavne i zabavne. Pokušajte izraziti svoju ličnost i tako se približite klijentima. Umesto dosadnih fotografija, objavite pre fotografiju nasmejanih zaposlenih i slično.

Twitter: Društvena mreža koja je primerenija

za mlađe i nešto naprednije korisnike, pa je njegova upotreba malo teža. Prvenstvenoje namenjen razgovoru i komunikaciji. Primeren je kako za firme koje imaju krajnjegkupca, tako i za one koje posluju sa drugim firmama, jer omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju. Broj dnevnih objava je viši nego na drugim mrežama.

Društvene mreže možete koristiti za komunikaciju i pomoć korisnicima/klijentima

Firme koriste društvene mreže najviše za promociju svojih proizvoda i usluga, a malo njih je svesno, da bi te mreže mogli upotrebitii za aktivnu komunikaciju s korisnicima/klijentima. Društvene mreže su idealne za pružanje pomoći i podrške Vašim klijentima (customer support).

Istraživanja potvrđuju da je odziv firmi na društvenim mrežama znatno brži od elektronske pošte, što ima za posledicu stvaranje pozitivnog iskustva kod korisnika. I kao što je potvrdilo istraživanje američke firme Ambassador, 70 posto potrošača se obrati firmi koja je s njima komunicirala i nudila pomoć preko društvenih mreža.

Ako Vam se još uvek čini da ne znate kako bi se korisnicima/klijentima približili preko društvenih mreža, možete se prijaviti za razne seminare i predavanja o savremenom marketingu, koje se nude na srpskom tržištu.

Savet za kraj: Pored toga što društvene mreže možete koristiti za stvaranje slike o Vašoj firmi, to ipak nisu mreže za oglašavanje. Nikada svoje korisnike nemojte zatrpati oglasima, već im se probajte približiti na inovativne načine. Tako ćete pridobiti njihovo poverenje i lakše ćete ih preusmeriti na svoju web stranicu i usmeriti do vaše ponude.


Imajte na umu da pišete i objavljujete za stvarne korisnike, koji će rado pročitati nešto zanimljivo, poučno i zabavno. Ako se stavite u kožu svojih korisnika, Vaše pojavljivanje na društvenim mrežama će biti uspešno.

blic.rs


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;