Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Stupanje u preduzetničke vode: 7 najčešćih grešaka

Stupanje u preduzetničke vode: 7 najčešćih grešaka

Staroslovenska izreka kaže da se na greškama učimo i kako tvrde stručnjaci iz oblasti poslovnih savetovanja pri osnivanju i postavljanju menadžmenta kompanije dolazi do brojnih grešaka. Ističemo 7 najčešćih grešaka koje se javljaju kod kompanija na početku poslovanja, kao i kod već postojećih, koji započinju nove poslove.

Pročitajte najčešće greške i potrudite se da ih izbegnete:


1.         Proizvode stvarate u poslovnom inkubatoru

Sa timom saradnika ste stvorili odličnu ideju za proizvod ili uslugu u koju ste uložili mesece rada. I sada, kada je došlo vreme da je prezentujete svima, niko nije zainteresovan. Jer, za vreme svih tih meseci dok ste razvijali Vašu poslovnu ideju ste zaboravili na jako bitan faktor, odnosno niste proverili da li je za Vaš krajnji proizvod/uslugu neko zainteresovan. Pre nego što se u potpunosti posvetite Vašoj ideji, izvršite detaljnu analizu tržišta i kontaktirajte sa potencijalnim kupcima. Ukoliko dobijete pozitivan odgovor, nastavite sa radom, a ukoliko odgovor bude negativan savetujemo Vam da se fokusirate na neke druge ideje.


2.         Podjednako vlasništvo

Često se dešava da se prijatelji ili rodbina odluče da zajedno osnuju kompaniju, i da podele vlasništva 50/50. U početku to sve naravno ide po pravilima, sve do trenutka dok ne dođe do sukoba interesa, koji zbog podjenakih prava glasova mogu dovesti do nazadovanja kompanije i obustavljanja njenog rada i razvoja.

Savetnici tvrde da je potrebno da neko bude na čelu kompanije. Ukoliko ne možete da se odlučite i i dalje naginjete ka podjedankom vlašništvu, najbolje je 2 % udela kompanije dodelite nekom spoljnom saradniku koji će u slučaju konflikta znati da odreaguje i doskoči sa novim idejama. Upamtite, kada je u igri novac, i prijateljstvo može lako da se zaboravi.


3.         Preniske cene

Pojedini preduzetnici smatraju da je recept uspeha u niskim cenama. Ali poželjno je imati na umu da je za uspeh proizvoda potrebno plaćati reklamiranja i ulagati u istraživanje i razvoj. Pre nego odredite cene, prvo izračunajte sve troškove, pa nakon toga cenu koja će biti prihvatljiva na tržištu. 


4.         Nedostatak kapitala

Budite razumni i objektivni pri planiranju prodaje, kao i pri razvoju proizvoda i troškova. Proverite da imate dovoljno novca za ceo poslovni ciklus, ili barem do sledećeg priliva kapitala.


5.         Nedostaje Vam fokusiranost

Realnost je sasvim jednostavna: nikada nećete imati dovoljno vremena, novca, i zaposlenih ljudi, da biste iskoristili svaku šansu koja Vam se pojavi na putu. Fokusiranje na manje stvari, u više navrata donosi bolje rezultate.


6.         Perfekcionizam

Sa ovim problemom se najčešće susreću inženjeri, koji svoj proizvod/uslugu ne žele predstaviti javnosti dok se ne završi u potpunosti.

Stručnjaci ističu, da je u ovom slučaju neohodno podsetiti na zlatno pravilo 80/20, koje znači da će Vas poslednja faza projekta (20%) koštati više.

Tržište se svakodnevno menja, zato se fokusirajte na prodaju u poželjnom trenutku, i odredite rokove za razvoje Vaših proizvoda/usluga. Kada rok istekne, proizvod mora hitno izaći na tržište.


7.         Nikada ne priznajete greške

Od svih grešaka koje donosi poslovni svet, ova je verovatno najveća! Naime, kada shatite da ste pogrešili, priznajte i probajte da je što brže i efikasnije eliminišete. U slučaju da ipak prepoznate grešku, i odlučite se da je ignorišete, ona će postajati sve veća i veća

blic.rs


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;