Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Saveti za stvaranje uspešnog biznisa po receptima najboljeg šefa

Saveti za stvaranje uspešnog biznisa po receptima najboljeg šefa

Sigurno ste čuli za Ričarda Brensona, britanskog preduzetnika i multimilionera, koji je osnovao grupaciju Virgin Group, koja danas obuhvata 400 kompanija iz različitih industrija. Godinama unazad ga prati naziv najbolji šef na svetu. Sam Ričard Branson konstatuje koliko je teško od dobre ideje doći do uspešnog poslovanja, pa je odlučio da svojim savetima umnogo olakša pojednicima koji imaju velike želje za uspeh.

U nastavku možete pročitati neke od njegovih najboljih saveta, koji Vam mogu koristiti na putu ka uspehu.

1. Šta god da počnete, morate uživati u tome


»Da biste uspešno upravljali kompanijom, potrebno je uložiti puno truda, energije, suza (i naravno, kofeina).  Ali, kada na kraju napornog dana vidite da ste napravili nešto na šta ste ponosni, to znači da se trud isplatio« tvrdi Brenson.

Kako kaže, on je sam osnovao firmu u njegovom podrumu, bez namere da gradi imperiju.

 »Za mene osnivanje firme znači da radiš nešto što voliš i na šta si ponosan« Sve prepreke je mnogo lakše savladati ukoliko radite ono što volite.

2. Ime za kompaniju izberite mudro


Pri biranju imena za kompaniju moramo biti oprezni, jer je to ime brend, koji nam može pomoći na putu do uspeha ili čak i odmoći.

Jako je bitno da je ime novo, kako bi kompaniji omogućila prednost od početka.

3. Kompaniju ne možete voditi, ako nikada ne rizikujete


Brensonovi preduzetnici se trude da se podigne svest kod ljudi o tome da je potrebno svakodnevno rizikovati, jer je nemoguće biti uspešan samo. Jedan od njegovih citata glasi ovako:  » Hrabri možda ne žive večno, ali oprezni ne žive uopšte!«

Svaki poslovni put nosi sa sobom određene rizike i u jednoj tački svi moramo biti spremni za neuspeh i poraz. Ali kako kaže, uspeh ne dolazi sam od sebe, i sigurno se ne može postići ako se sve vreme igra na sigurnu kartu. Tvrdi da ne postoji potpuni neuspeh, stoga treba rizikovati.

4. Rešavanje realnih problema


Najuspešnije kompanije na svetu ideju svog poslovanja grade na realnim problemima, sa kojima se ljudi suočavaju svakodnevno. Brenson tvrdi, da se u svojoj karijeri susreo sa mnogo kompanija koje su propale, zbog toga što su razvijali određene ideje koje nisu imale potencijal. Zbog toga savetuje da kompanije i pojednici pre nego počnu sa realizacijom ideja i finansijskim ulaganjem, prvo detaljno obave istraživanje tržišta kako bi se utvrdilo da li za određeni proizvod/uslugu potencijalni potrošači uopšte postoje.

5. Sastavite tim u koji imate potpuno poverenje


Veliki broj ljudi i preduzetnika smatra da se pojam preduzetništva odnosi samo na dobru poslovnu ideju. Ali, kao što Brenson naglašava, podjednako je bitan veoma dobar i pouzdan tim, koji može da realizuje ideju i ostvari uspeh takođe. Pre svega, ukoliko poslovna ideja nije još u potpunosti razvijena, dobar tim može pomoći i time doprineti stvaranju proizvoda/usluge koji će oduševiti sve potrošače.

Jako je bitno, da se među zaposlenima stvori pozitivna atmosfera i energija. Brenson pri zapošljavanju koristi sledeću formulu:  traži radne, pametne, ambiciozne i prijatne ljude. Ove osobine prave pozitivnu radnu okolinu, koja omogućava povećanje produktivnosti pojedinca.

6. Nemojte se plašiti da pomerate granice

Smatra da najuspešnije kompanije ne prate već uspostavljena i proverena pravila, nego se trude da nameću svoja. Tako traže nove načine za uspeh.

Smatra takođe, da nekonvencionalno razmišljanje vodi ka realnim inovacijama, kojima može svet da se menja i da se dopre do većine ljudi


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;