Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Najčešće greške pri traženju novog posla

Najčešće greške pri traženju novog posla

Govorite prebrzo? Na razgovoru se tresete i nervozni ste? Vašeg sagovornika ne gledate u oči? Da li je Vaš CV pun pisanih grešaka ? To su poprilično očite greške, koje puno ljudi pravi, a po mišljenju stručnjaka postoji mnogo više prikrivenih grešaka, koje pojedince sprečavaju u dobijanju posla iz snova. Pronalaženje posla zavisi najviše od razboritosti. Pripazite šta pišete, budite oprezni kada govorite i dok predstavljate Vaše sposobnosti poslodavcu.

Ukoliko sve uradite kako treba, budite sigurni da će Vam to pomoći u pronalaženju posla.


1. Prijava i CV koji na koje džabe trošite vreme

 

Loše napisana prijava i CV, poslodavca neće privući sigurno. Kao prvo, mora biti gramatički ispravno, a uz to ne bi trebalo na dugo i na široko pisati o  tome što ste radili u prošlosti i ne smete zaboraviti da ukažete na to, šta biste mogli da doprinesete tom radnom mestu.

 

Mali savet: Dok budete prijavu pisali, u glavi morate imati da Vi ustvari prodajete svoja znanja i sposobnosti, koja su potrebna tom preduzeću.

 

2. Nemate plan i prijavljujete se na sva radna mesta

Pre svega, dok nemate posao, imate utisak da ćete sa više prijava na raznim radnim mestima imati više mogućnosti da nađete posao koji Vam se sviđa. Stručnjaci tvrde, da prijava na više različitih radnih mesta ima potpuno drugačiji učinak, jer time odvraćate pažnju i energiju od onog posla koji biste stvarno želeli.

Pokušajte da napravite plan i usmerite se na to, razmislite šta ste uradili u prošlosti i šta biste voleli u budućnosti, i bacite fokus na poslove koji se podudaraju sa Vašim željama.

Uz to, dobro bi bilo da se prijavite i za poslove gde još nisu raspisani konkursi. Na primer, ako je konkurs za radno mesto raspisan može da se desi da se nađete u košu sa ostalim kandidatima, pa je time i manja mogućnost da ćete dobiti posao. Ali, ako prijavu pošaljete preduzeću, za radno mesto koje Vas zanima, postoji mogućnost da poslodavca zainteresujete, pa Vas ukoliko im bude trebao radnik za to radno mesto, on može pozvati na razgovor i pre konkursa.


3.  Dođete na intervju nespremni

Na razvgovor morate svakako doći spremni i smireni, jer drhtavim glasom i skrivanjem pogleda nećete ostaviti najbolji prvi utisak. Morate biti sigurni i odlučni, kao i svesni da je konkurencija velika, tako da morate dati sve od sebe i istaknuti se od ostalih.

Savet:  Pre razgovora detaljno istražite o firmi i njenom poslovanju,  vizijama i strategijama, kao i o potencijalnim izazovima sa kojima su se susretali.


4. Sredite Vaše profile na društvenim mrežama

Mnogi ljudi su svesni da će potencijalni poslodavac svoje kandidate takođe proveriti i na društvenim mrežama, i sve češće se događa da kandidati upravo zbog tih informacija sa intereneta ne dobiju posao.

Stručnjaci takođe upozoravaju, da se ne radi samo o slikama sa neprimerenim sadržajem, nego i o širenja raznih informacija o prethodnim poslodavcima. Zbog toga je dobro, da sa društvenih mreža obrišete sve informacije koje bi Vas predstavile u lošem svetlu.


5. Ne podcenjujte svoje znanje i sposobnost

Nemojte se zadovoljavati sa manjim od onoga što zaslužujete. Raspitajte se o određenim pozicijama koje Vas zanimaju, pa vidite gde su uslovi i plata bolji pa se prijavite za posao.

Stručnjaci tvrde, da se često dešava, da se pojedinci zadovolje sa manje nego sto zaslužuju. Kasnije, to lako dovede do nezadovoljstva i kao posledica toga dolazi do neproduktivnosti i nazadovanju pojedinca.

 

6. Na razgovoru nikada ne govorite loše stvari o prošlom poslodavcu

Zlatno pravilo ponašanja na razgovorima je, da nikada ne smemo govoriti loše o prethodnim poslodavcima ili saradnicima. Prva stvar, koju bude poslodavac na takvom razgovoru pomislio je, da ćete isto tako o njegovom preduzeću govoriti, kada ga napustite.

blic.rs


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;