Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Iako većina ljudi smatra da se danas sve, pa tako i oglašavanje, prešlo u elektronski oblik i zauzelo savremene medije, mišljenje kako je štampa zastarela je zapravo pogrešno. Pre svega zato što većina studija ukazuje na to da je dobitna kombinacija upravo u racionalnoj i promišljenoj upotrebi obe. Pa pogledajmo koje su prednosti štampanih i elektronskih medija i kako ih je moguće najefikasnije spojiti.

Prednosti elektronskog oglašavanja

Elektronski marketing je danas temelj za uspešno poslovanje.

Prednost elektronskih medija je pre svega u tome da su dostupni, gde god potrošač pošao. Štampani mediji ipak, mogu biti problematični za ljude koji su stalno u pokretu. Pomislite samo, koliko različitih elektronskih sprava dnevno koristite? Telefon, lap top, tablet?

Pomoću elektronskog oglašavanja u mogućnosti ste da doprete do šireg kruga ljudi i da lakše utičete na specifičnu bazu potrošača.

Jedna od velikih prednosti elektronskog oglašavanja je u tome, da postoje različiti načini kojima možemo meriti rezultate i učinke koje je određeni oglas odnosno akcija oglašavanja imala na potrošače. Na taj način možete lakše da planirate svoje marketinške kampanje.

Elektronski marketing je znatno jeftiniji od tradicionalnih pristupa oglašavanju, i zbog toga se veliki broj firmi odlučuje samo za tu vrstu oglašavanja.

Za razliku od tradicionalnih oblika oglašavanja, elektronski marketing nudi mogućnost detaljnog i usmerenog marketinga. Puno je lakše izraditi strategiju i menjati je, za razliku od  tradicionalnih oblika marketinga. Uz to, elektronski mediji imaju mogućnost ciljanog oglašavanja na specifičnu grupu stanovništva.

Prednosti štampanog oglašavanja

Jedna od glavnih prednosti oglašavanja u štampanim medijima je ta, da štampani oglasi imaju često veći uticaj na čitaoca, odnosno potrošača. Razlog je vrlo jednostavan. Korisnici interneta u kratkom vremenu dolaze do velikog broja informacija i sadržaja, pa su zbog toga postali delimično imuni na oglase i često ih ignorišu. Istraživanja su pokazala da to ne važi za štampane medije i na primer jumbo plakate, jer ljudi još uvek na njih obraćaju pažnju.

Časopisi, revije i ostali štampani mediji imaju često verne čitaoce, koji štampu čuvaju i nekoliko nedelja, a neke i celu godinu. Zato oglasi u štampanim medijima imaju duži životni vek.

Neki ljudi još uvek smatraju, da je štampa jedno od najpouzdanijih oblika informisanja, i zbog toga potrošači više veruju oglasima koje imaju u štampanom obliku pored sebe, nego onima koje vide na internetu.


Dobitni recept: Kombinacija elektronskog i štampanog oglašavanja

Budući da je oglašavanje neprekidna bitka, vrlo je važno da nađemo dobitnu kombinaciju.

Neke firme ulažu samo u elektronski marketing, dok se druge drže tradicionalnih oblika. Ni jedni ni drugi pri tome ne koriste pune potencijale oglašavanja u celosti.

Firme koje deluju samostalno, kao i one koje sarađuju s drugim firmama, mogu znatno profitirati kombinacijom štampanog i elektronskog oglašavanja.

Ako želimo da izvučemo najviše, važno je da nijedno oglašavanje nije samo sebi svrha, nego da se štampano i elektronsko oglašavanje međusobno povezuju i nadopunjuju.

Nekoliko saveta kako efikasno spojiti oba oblika oglašavanja:

•          Važno je, da pre nego se upustite u marketinšku kampanju, istražite tržište i izradite detaljnu strategiju.

•          Ponudite prednosti ako potrošači posete vašu web stranicu: Pomoću štampanih oglasa preusmerite pažnju na vašu web stranicu, gde je oglašavanje proizvoda i usluga još bolje razrađeno. To jednostavno napravite tako da u štampanim medijima istaknete kako se na vašoj web stranici mogu pronaći posebni promotivniki kodovi za popust ili neku drugu pogodnost.

•          Neprekidno se trudite da od ljudi dobijete povratnu informaciju, mišljenje, pohvalu ili kritiku, koji će Vam pomoći da poboljšate svoje poslovanje.


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;