Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 0910 razloga za oglašavanje na radiju

10 razloga za oglašavanje na radiju

Radio verovatno nije prvi vid medija na koji pomislite kada želite da izradite strategiju oglašavanja za svoju firmu. Posebno danas, kada se većina oglašavanja odvija putem interneta, radio se čini zastarelom metodom. Ali to nije tako, jer radio može biti važan deo vaše medijske strategije, ako znate pravilno da ga upotrebljavate.

Najvažniji razlog zašto je oglašavanje na radiju uspešno je taj, da radio stanice imaju svoje verne slušaoce, koji su prema omiljenima razvili posebnu emotivnu vezu. Radio je bresplatan vid medija, koji je svuda prisutan i izuzetno fleksibilan.


10 razloga zašto da za oglašavanje izaberete upravo radio:

 1. Na jednostavan način pronalazi put do slušaoca
 2. Sveprisutan je: Radio je uistinu vid medija kojeg potrošači/slušaoci imaju uvek pored sebe: u automobilu, u lekarskim čekaonicama, u trgovinskim centrima - radio je SVUDA!
 3. Utiče na emocije slušaoca: Stručnjaci smatraju da je radio još uvek vrsta medija sa kojima oglašivači lako utiču na emocije potrošača/slušaoca.
 4. Radio podstiče maštu: Radijski oglasi kod slušaoca podstiču maštu i pomoću zvuka crtaju slike u njihovoj svesti.
 5. Mediji koji nisu prezasićeni oglasima: Radio stanice ostavljaju manje od petine svog programa oglasima, što je dosta manje od ostalih tradicionalnih medija, kao što je na primer televizija.
 6. Oglašavanje na radiju je još uvek povoljno: U poređenju sa ostalim tradicionalnim medijima, cena oglašavanja na radiju je znatno jeftinija. Naravno, cena zavisi od radio stanice, kao i od dužine oglasa.
 7. Radio je prilagodljiv vid medija, koji se brzo odaziva na potrebe kako oglašivača tako i slušaoca.
 8. Radio utiče na određenu grupu, koja se posledično razvija u potrošače.
 9. Vaš oglas je uvek na »prvoj strani«: Dok se vaš oglas emituje, vaši potencijalni klijenti slušaju samo njega, tako da im preko radijskog oglašavanja pažnju neće odvući vaša konkurencija.
 10. Radio je vid aktivnog medija: Radijski oglasi privlače pažnju i pored toga utiču na emocije slušaoca, koji su vaši potencijalni klijenti - to je najbolji izbor za aktivno ostvarivanje interesa za vaše proizvode i usluge na tržištu.

Pored tega, putem radija možete uticati na specifične grupe stanovništva. Poznato je takođe, da je 30 radijskih sekundi znatno jeftinije od 30 televizijskih sekundi. Pre svega zato što je radijske oglase lakše izraditi i za njih je potrebno manje vremena. Zato nikad nemojte da zanemarite radio kada osmišljavate strategiju oglašavanja za svoju firmu.


 • 011 405 68 82, 064 811 23 09
 • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;