Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 0910 koraka od ideje do posla

10 koraka od ideje do posla

Dobro znate da najvažnije stvari u životu ne dolaze sa uputstvima za upotrebu. Zato je David Ronick, poslovni savetnik, pre svega za mlada i startup preduzeća sastavio popis od 10 koraka, koji pomažu svima koji žele da osnuju preduzeće nezavisno o kojoj se delatnosti radi.

1.       Potrebna Vam je ideja

Izaberite ideju, u skladu sa Vašim ciljevima, strastima, finansijskom stanju i mogućnostima. Pri tome morate biti svesni, da je početna ideja tek hipoteza, pa se zato  nikad ne zaljubljujte u nju tek tako.

2.       Ideju sagledajte iz različitih uglova

O svojoj ideji razmišljajte kao što bi to učinio investitor – objektivno i analitično. Ko je ciljna grupa kupaca i šta im je potrebno? Koliko veliku šansu imate? Da  li je pravo vreme za ostvarenje te ideje? Šta je potrebno da bi se ideja realizovala? Hoće li rezultat biti vredan truda?

Jasan poslovni plan je odličan način da pokrijete sve baze.

3.       Zatražite povratnu informaciju

Potražite ljude koji razumeju tržište, poslovne modele, konkurenciju i sve što je potrebno za uspeh preduzeća – ljude koji imaju iskustva i mogu Vam razjasniti šta u realnom svetu deluje, a šta ne.

Razgovarajte sa potencijalnim klijentima – ljudima koji bi mogli činiti Vašu glavnu grupu kupaca – saznajte šta misle o vašoj hipotezi. Zanimanje kupaca će biti jasnije vidljivo kada proizvod jednom plasirate na tržište, ali početna istraživanja će Vam pomoći da počnete pravilno.

4.       Na povratne informacije se morate odazvati

Prve povratne informacije morate ispoštovati i prema njima prilagoditi poslovni plan, proizvod i izlaz na tržište.

Analizirajte okvirne troškove, kako biste saznali kolika finansijska sredstva su Vam potrebna za realizaciju ideje. Izradite plan najvažnijih ciljeva u narednih nekoliko meseci i razmislite koliko Vam je ljudi potrebno u Vašem timu.

5.       Izradite osnovni proizvod

Kada zamišljate proizvod ili uslugu, zasigurno uz to želite ponuditi i lep dizajn kao i druge prednosti, koje će privući kupce. Važno je da što pre izradite osnovnu ideju (proizvod),  a kasnije,  kada  budete imali povratnu informaciju od ciljne grupe kupaca o tome šta im je potrebno, lako ćete se baviti detaljima.

6.       Isprobajte, testirajte i potražite različita rešenja 

Dok god Vaš proizvod ili usluga nije na tržištu, vi zapravo tapkate u mraku. Zato kroz sam proces stvaranja tražite različita rešenja.

7.       Testirajte ono što ste napravili

Jednom kada  imate proizvod na tržištu,  možete brzo da saznate  kako biste svoju ponudu uskladili sa potrebama kupaca. Da biste to što lakše napravili, testirajte elemente kao što su cene, različiti načini oglašavanja, razne opise proizvoda ili usluge i drugo. Rezultate razradite i analizirajte, pa ih zapišite.

8.       Prilagođavajte se potrebama kupaca

Kada pomoću analize i prototipa proizvoda, kao i početnih ideja ustanovite kakve ste greške napravili, odnosno šta se kupcima ne sviđa, uzmite to u obzir i prilagodite proizvod ili uslugu potrebama i željama tržišta.

9.       Pripremite se za rast preduzeća

Još jednom se vratite na početni plan preduzeća pa ga izmenite i nadogradite. Pored toga, izradite učinkovit nacrt marketinga i finansijske strategije i ukoliko je potrebno, proširite svoj tim.

10.    Nebo je granica

S proverenim planom i razrađenim proizvodom ste spremni  za osvajanje tržišta. Osigurajte da Vaš tim tačno zna kakav je plan i da svi veruju u proizvod.

blic.rs


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;