Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09VESTI


Kako online ocene klijenata transformišu poslovanje vaše firme

Brze promene su sastavni deo organizacije modernog marketinga. Ipak, promene se dešavaju danas brže nego ikada kada je reč o komunikaciji između firmi i potrošača.

 


Smeh je najjači marketing svake firme

Već je poznato da ponavljanje i često pominjanje olakšavaju klijentima da zapamte vaš brend i da ga prepoznaju. Idite i korak dalje, ojačajte marketing vaše firme na najbolji način – humorom.

 


Plašite se da će poslovanje vaše firme usporiti tokom leta? Opustite se uz najbolje ideje za letnji marketing u 2017. godini

Sunce, sladoled, roštilj u dvorištu, plaža – toliko toga volimo leti, toliko toga nam odvlači pažnju. Za vlasnike malih preduzeća leto takođe donosi mnogo ljubavi: konkretno, nove mogućnosti za proširenje tržišta – svuda gde kupci provode vrele letnje dane i uživaju u radostima koje leto donosi.

 


Ako ove poslove započnete za vreme leta zarada je garantovana

Muči vas tanji novčanik? Samo želite da, osim što ćete trošiti pare na sve poslastice koje leto nudi, nešto i zaradite? Razmišljate da započnete sopstveni posao? Zašto baš započinjati posao na leto?

 


Najbolje ideje za mala preduzeća u 2017. godini

Planirate da pokrenete sopstveni posao a niste još sasvim sigurni u svoju ideju? Odlično, na pravom ste mestu.

 


Stigla je nova PAMETNA KABINA – revolucija u prodaji odevnih predmeta

Poznati brend EllaFashion je plasirao novi EllaFittingRoom sistem – najnoviju pametnu tehnologiju koja će promeniti način na koji kupci i osoblje koriste kabine za probu garderobe.

 


Najaktuelniji događaji u maju koje možete iskoristiti za svoj biznis

Prošli su usrkšnji i prvomajski praznici, ali povratak u poslovnu svakodnevnicu daleko je od monotonog sivila zimskih dana. Iako još nije vreme za letnji godišnji odmor i odlazak na more u maju svi razmišljamo o provođenju vremena napolju, o aktivnostima u prirodi, prepuni smo novih inicijativa i ideja, jednom rečju uživamo u ponovnom rađanju prirode.

 


E-mail marketing: Kako doći do većeg broja otvorenih elektronskih poruka?

Istraživanja su pokazala da je u poslednje vreme oglašavanje putem elektronske pošte veoma efikasno. Pri oblikovanju baze primaoca poruka nije bitno koliki je broj vaših kontakata, već je mnogo važnije koliki je broj primaoca koji će otvoriti poruku.

 


Nekoliko saveta za uspešniji uskršnji marketing

Uskrs je vreme za farbanje jaja, čokoladne zeke i slasne ručkove, a takođe je veliki hrišćanski praznik. Uskršnje praznike tradicionalno provodimo u krugu porodicei pripremamo se za svečani nedeljni ručak, kucanje jajima i odlazak u crkvu. Ipak intimna uskršnja atmosfera vam može koristiti i da proširite svoj posao.

 


Gde najčešće grešimo kada tražimo novi posao

Govorite prebrzo? Na razgovoru se tresete i nervozni ste? Vašeg sagovornika ne gledate u oči? Vaš CV je prepun pravopisnih grešaka?

 


Kako do uspešnog poslovnog profila na društvenim mrežama

Ako ne postojite online, kao da ne postojite uopšte - iako bi ova tvrdnja mogla da bude diskutabilna na nekim drugim nivoima, za jedno definitivno važi 100% : kojom god vrstom posla da se bavite, ako vas nema na društvenim mrežama teško da ćete napredovati. Internet oglašavanje je vaše oko, uvo i jezik u poslovnom svetu današnjice.

 


5 načina kako da unovčiš svoju strast i postakneš druge da učine isto

Kažu da kada radiš ono što voliš, zapravo i nemaš osećaj da radiš. Ipak, ne uspevaju svi da ostvare svoje potencijale u stvarima koje ih ispunjavaju, a još manje je onih koji svoju strasts uspevaju da unovče. Dobra strategija zlata vredi –saznajte šta čini onu koja upali svaki put.

   • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs
Azut Media

Opšti uslovi
poslovanja

Azut Media doo
Beograd-Vračar

PREDMET
Član 1.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi pod kojima trgovačko društvo AZUT MEDIA d.o.o. Beograd, Makenzijeva 53, matični broj: 20937432 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva saradnju i pruža usluge pravnim osobama i preduzetnicima registrovanim na području Republike Srbije (u daljnjem tekstu Klijent/i).

 

POJAM KLIJENTA
Član 2.

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:
- preduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: preduzetnik),
- trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: trgovačko društvo),
- druga pravna osoba kao subjekt registovan i osnovan u skladu sa zakonom.


U odnosu na Klijente Društvo primenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
Član 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja saglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cene usluge. Saglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlašćene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.


Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.


Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvatanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cene usluge.


Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo u retkim situacijama, odnosno ukoliko budući Klijent tokom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvatanje ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlašćenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.


Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.


Ugovor se može menjati isključivo saglasnošću volje Klijenta i Društva, a promene stupaju na snagu davanjem saglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

USLUGE
Član 4.

a) Portal Moja Delatnost

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj internet prezentaciji, u okviru portala www.moja-delatnost.rs uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mesta sedišta Klijenta, kratak opis poslovne delatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.


Poslovni podaci Klijenta biće vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vreme trajanja ugovornog odnosa..

b)Štampano izdanje imenika Moja delatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će biti objavljen u dogovorenom obliku, u štampanoj verziji poslovnog imenika Moja delatnost, koji će biti distribuiran kroz celu Srbiju. Izdanja imenika vidljiva su na linku

c) Komentarisanje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocene i potraživanja na portalu su proverena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimerni i neukusni sadržaj. Potraživanja, ocene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocene, komentari i potraživanja su vidljivi svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku firme. Azut Media d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzrokovane od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocena.

CENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA
Član 5.

Cena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 16900 DIN + PDV.


Cena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unapred. Na odobren zahtev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mesečnih rata.


Klijent je obavezan platiti cenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.


U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja, cena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.


Da bi ostvario pravo na umanjenje cene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI
Član 6.


Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.

RASKID UGOVORA
Član 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usled nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.


Opravdanim razlozima u smislu ovog èlana smatraju se:

  • prestanak obavljanja delatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra preduzetnika;
  • kašnjenje s plaćanjem prispelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri meseca;
  • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obaveštavanjem Društva.


Raskid ne utiče na obavezu Klijenta da plati cenu, u smislu članka 5 ovih Opštih uslova poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obaveze iz ugovornog odnosa.

REŠAVANJE SPOROVA
Član 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja rešiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.