Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09

Istaknite svoju kompaniju

Istaknite svoju firmu

Smatrate li da, uprkos trudu i dobrom glasu Vaša firma ne privlači dovoljan broj novih klijenta ?

Odvojite se od konkurencije, povećajte Vašu vidljivost i time privucite više novih kupaca. Sve to je lako ostvarivo uz portal Moja delatnost.

 

Visoko, više i najviše uz moja-delatnost.rs

Moja delatnost nudi paket 3u1, koji će pogurati Vašu karijeru i pružiti pomoć u sticanju novih klijenata.

Vaša firma će dobiti svoje mesto u štampanom izdanju poslovnog imenika Moja delatnost koji se godišnje štampa u nekoliko hiljada primeraka i slobodno distribuira na razne lokacije širom Srbije, kao što su sedišta raznih društava, info-stajališta i druga mesta gde ljudi mogu da ih prelistaju.

Zamislite samo, imenik ima efekat kao da ste na hiljade adresa poslali svoju vizit kartu. Osim toga, štampani mediji olakšavaju firmama / poslovnim subjektima da se individualno predstave u kategoriji delatnosti koju obavljaju.

Svesni smo, da je potrebno da se držimo u korak sa vremenom i znamo da je najbolji način da se predstavite kombinacija štampe i interneta. Zato ćemo mi napraviti objavu na portalu Moja delatnost putem koje ćete osigurati poziciju i brzo pronaći nove klijente preko pretraživača kao što su Google, Bing, Yahoo i druge. Objava će osigurati da se Vaša ponuda ističe u moru konkurencije.

Osim toga, lokaciju Vaše firme ćemo objaviti na Google karti sveta koja će takođe omogućiti Vašim klijentima da vas lakše i brže pronađu.

Moja delatnost predstavlja značajan doprinos uspehu Vašeg poslovanja.

 

Kako će biti vidljiva firma na portalu moja-delatnost.rs?

Ako imate manju firmu i nemate web stranicu, objava na moja-delatnost.rs deluje kao mini web stranica, gde možete objaviti svoje podatke za kontakt, a osim toga ovde će biti objavljen detaljan opis Vaših aktivnosti, fotografije uz ostale Vama važne informacije.

Tako Vas lako stranke, uprkos činjenici da nemate web stranicu u mnoštvu ponude na webu mogu jednostavno i brzo pronaći kao rezultat na pretra\iva;ima Google, Bing, Yahoo i drugima.

Uz Vaše kontakt podatke, kao što su telefonski brojevi, e-mail i ostalo biće vidljiv i opis firme, kao i fotografije koje će vaše potencijalne kupce približiti Vašem poslovanju i proizvodima. U slučaju da imate web stranicu ili ste prisutni na nekoj od društvenih mreža sve će biti uklopnjeno u Vašu objavu.

Velika prednost portala je da unose možete sami promeniti, možete dodati nove fotografije svoje delatnosti, menjati kontakt podatke ili sređivati opise.  

    Neka se Vaš trud i visoki kvalitet ne izgube u gomili, unesite je u poslovne karte.

O nama

AZUT MEDIA d.o.o. obavlja kompletne marketinške usluge, prvenstveno putem medija koji su odgovorni za optimizaciju i efikasnost oglašavanja svakog kupca na najproduktivniji način. Naša firma je puna pozitivnih, kreativnih i predanih ljudi koji će vam pomoći da Vaša firma bude vidljiva u poslovnom svetu

.

Zašto da se registrujete?

Smatrate li da se u moru ponuda ponekada lako izgubiti? Uprkos Vašem trudu i raznim ulaganjima i dalje nemate dovoljan broj kupaca? Želite da proširite dobar glas Vaših usluga, ali ne znate kako? Ne brinite, mi Vam možemo pomoći. Registracijom na portalu moja-delatnost.rs ćete postati vidljivi na internetu pa će Vas klijent brzo pronaći i lako kontaktirati.


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs

1. Opšti uslovi  poslovanja

Opšti uslovi se primenjuju na sve telefonske dogovore o oglašavanju i zakupu oglasnih prostora firme AZUT MEDIA d.o.o. (davalac usluge) i na specifične aktivnosti koje se provode temeljem dogovora (distribucija, itd.).

Naručilac telefonskim nalogom potvrđuje da se slaže s opštim odredbama i uslovima. Ako je naručilac posrednik između oglašivača i medija, dužan je oglašivača obavesti o opštim uslovima. Ako su godišnjim ugovorom određeni drugačiji uslovi poslovanja, oni su važeći.

2. Mogućnost odstupanja od uslova poslovanja

Odstupanja od opštih uslova su moguća samo na temelju pisanog sporazuma između naručioca i davaoca usluge.

3. Odgovornost naručioca za sadržaj reklamnih poruka

Naručilac preuzima punu odgovornost za sadržaj oglasa i u slučaju kršenja zakona, autorskih prava ili sličnog spora i dužan je izvođaču nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući sudske troškove i troškove advokata. Ako je zbog odluke inspekcije ili sudske zabrane potrebno da se oglašavanje prekine pre vremena, naručilac je dužan podmiriti vrednost oglašavanja u potpunosti. Davalac usluge može odbiti objavu, ukoliko je smatra neprihvatljivom.

Ukoliko za davaoca usluge nastanu bilo kakvi troškovi vezani za sadržaj oglasa ( tužbe, protivtužbe, ili pritužbe trećih osoba i sl.) naručilac je dužan da ih podmiri u potpunosti.

Naručilac se takođe obvezuje da će ući u sve sporove i postupke koji se vode protiv davaoca usluge, a koji su nastali usled izvršenja naloga naručioca, kao i da će ih obavljati na način koji će štititi interese davaoca usluge. Sve navedeno naručilac obavlja o svom trošku.

Svi oglasi na stranom jeziku moraju biti dostavljeni i objavljeni i na srpskom  jeziku. Troškove prevođenja plaća naručilac. Oglasi ne smeju sadržati neistinit ili uvredljiv sadržaj. Takođe, nije dopušteno oglašavanje s negativnom promocijom. Oglas ne sme obmanjivati korisnike.

4. Proces naručivanja usluge moja-delatnost

Naručilac je telefonom kontaktiran od strane firme AZUT MEDIA d.o.o. Davalac usluge je dužan naručiocu objasniti sve usluge, načine plaćanja i cenu. Pisana porudžbina nije potrebna. Davalac usluge pruža uslugu na osnovu telefonske potvrde od strane naručioca nakon što je isti obavešten o ceni i samoj usluzi.

5. Cena, rokovi plaćanja

Cenovnik oglašavanja dostupan je u sedištu davaoca usluge i naručilac je s njim upoznat tokom telefonskog naručivanja usluge. Rok plaćanja za oglašavanje je 10 dana od početka oglašavanja, osim ako je prilikom naručivanja drugačije dogovoreno. Davalac usluge zadržava pravo tražiti osiguranje plaćanja ili predračun. Naručilac ima pravo na reklamaciju 8 dana od kada primi račun, u suprotnom će se smatrati da je naručilac u potpunosti uvažio račun i sve naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ako naručilac ne plati puni iznos računa u zadatom roku, uračunaće  mu se zakonom propisana zatezna kamata.

6. Upotreba kolačića

Web stranica moja-delatnost koristi kolačiće. S kolačićima Vas lično ne identifikujemo već ih koristimo za bolje funkcionisanje web stranice.

Što su kolačići? Kolačići su male tekstualne datoteke, obično od slova i brojeva, koje posećena web stranica sačuva na uređaju (kompjuter, mobilni telefon, tablet itd.) sa svrhom prepoznavanja tih uređaja. Čuvanje kolačića je pod nadzorom pretra\iva;a.

7. Valjanost Opštih uslova poslovanja

Opšti uslovi su na snazi od datuma XY i važe do njihovog otkazivanja, biće objavljeni na portalu i poslati svim naručiocima.

;